تاریخ پست:1395/6/23 15:5
خبریار امرداد: افشین خسروی

آیین پایانی پنجمین دوره از پیکارهای فوتسال بانوان جام ایراندخت در تالار سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی برگزار شد.
در این جام تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد به جایگاه نخست رسید و تیم‌های آناهید و ایران‌شید به ترتیب به جایگاه‌های دوم و سوم رسیدند. همچنین تیم باشگاه اردشیر همتی کرمان نیز به جایگاه چهارم این پیکارها رسید.
آیین پایانی این پیکارها یکشنبه 21 شهریورماه با خواندن بندهایی از گات‌ها آغاز شد و در ادامه سهراب نمیرانیان، فرنشین(:رییس) انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد از همه‌ی سازمان‌ها هم‌چون سازمان و باشگاه جوانان زرتشتیان یزد، انجمن زرتشتیان یزد و بنیاد خیریه سیروس یگانگی سپاس‌داری کرد.
در پایان نیز از همه‌ی تیم‌ها و شرکت‌کنندگان برتر این هماورد سپاس‌داری شد و پیشکش‌هایی به آن‌ها داده شد. از داوران و بانوانی که بیش‌ترین گل را زده بودند نیز سپاس‌داری شد.
فرتورهایی از آیین پایانی را در ادامه می‌بینید.

 

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

 

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

جام ایراندخت

مجری آیین گشایش و پایانی جام ایراندخت

جام ایراندخت

سهراب نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تصرت‌آباد

جام ایراندخت

جام ایراندخت

 

 

جام ایراندخت

جام ایراندخت

 

جام ایراندخت

جام ایراندخت

سپاس‌داری از تیم داوری این دوره از پیکارها

جام ایراندخت

 

جام ایراندخت 
تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد که جایگاه نخست را به دست آوردند

جام ایراندخت

تیم آناهید که جایگاه دوم پنجمین دوره از پیکارهای ایراندخت را به دست آوردند

جام ایراندخت

تیم ایران‌شید که جایگاه سوم را به دست آوردند

جام ایراندخت

تیم اردشیر همتی کرمان که کاپ اخلاق این دوره از پیکارهای ایراندخت را به دست آوردند

جام ایراندخت

از راست لیدا فلاح‌زاده و نیلوفر آذرباد خانم‌های گل پنجمین دوره از ایراندخت

جام ایراندخت

سرپرست‌‌های تیم‌های شرکت‌کننده در ایراندخت

جام ایراندخت

فرتورها از سرور دهموبد است.
6744


تاریخ پست:1395/6/23 15:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3317

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics