به‌ياري اهورامزدا


بر روان همه درگذشتگان درود باد

آيين پرسه روانشاد

مهربان بهرام رشیدی فامیل

 

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد مهربان بهرام رشیدی فامیل را به آگاهی بستگان و همکیشان می رساند.
آیین پرسه آن روانشاد روز خوردادامشاسپند برابر با آدینه اول شهریورماه از ساعت ۱ تا ۳ پسین در تالار ایرج واقع در خيابان ميرزا كوچك‌خان، كوي زرتشتيان، پلاک 6 برگزار میشود.

از طرف خانواده روانشاد

 

     
     
   

پرسه‌هاي پيشين