45 نامزد انتخابات گردش 45

هیات‌نظارت بر انتخابات گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران، از نام‌نویسی قطعی 45 نامزد، و برگزاری انتخابات از ساعت 9 بامداد آدینه 24 دی‌ماه خبر داد. پیرو آگهی شماره 5 هیات‌نظارت بر انتخابات گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران، در پایان زمان نام‌نویسی روز 20 دی‌ماه، با انصراف یک نامزد، در مجموع 45 تن به عنوان نامزد … ادامه خواندن 45 نامزد انتخابات گردش 45