تارنمای خبری امرداد
در هفته‌نامه‌ی امرداد بررسی شد

خط فارسی ایرانی است یا عربی؟

 سومین نشست از سری نشست‌های واکاوی امرداد (نوا)، با عنوان «خط فارسی ایرانی است یا عربی؟»، با باشندگی دکتر احمد وکیلی و دکتر آزاده‌ی احسانی و گروهی از دوست‌داران زبان فارسی برگزار شد.
کارشناسان زبان فارسی در این نشست به بررسی شناسه‌ی زبان فارسی پرداختند و چرایی ایرانی بودن این خط را با آوردن شوندهای تاریخی واکاوی کردند.
این نشست پنچ‌شنبه هفتم بهمن‌ماه با باشندگی گروهی از دوست‌داران خط و زبان فارسی در تالار بنیاد جمشید جاماسیان برگزار شد.
گزارش کامل این نشست و دیدگاه‌های کارشناسانه درباره‌ی ایرانی بودن خط فارسی را، در هفته‌نامه‌ی 358 «امرداد» بخوانید.

نشست

نشست

نشست

دکتر آزاده احسانی، دانش‌آموخته‌ی فرهنگ و زبان‌های باستانی

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

دکتر احمد وکیلی، دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات فارسی

نشست

نشست

نشست

نشست

نشست

سپاس‌داری بابک سلامتی، سردبیر هفته‌نامه‌ی امرداد از سخنرانان نشست (نوا)

فرتور از سوده حاجی کرم است.
6744

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید