تارنمای خبری امرداد
مرور رده

اخبار

پل کالج؛ یادآور قهرمانان ایرانی

پهلوانان نمی‌میرند

پل کالج یکی از پل‌های ماشین‌رو قدیمی تهران ‌است که توسط مهندسان بلژیکی ساخته شده. به تازگی این پل…