تارنمای خبری امرداد
مرور رده

اندیشه

در امرداد 440 چاپ شده است

تنها فروهر کماندار ایران

از آیین‌های ایران باستان و پیش از اشو زرتشت، آیین مهر، میر یا میترا است. به باور پیشینیان ایزد مهر، فرزند خداوند است و…