لوگو امرداد

اندیشه

در امرداد 466 چاپ شده است:

در کتاب تاریخ سیستان می‌خوانیم، سال ۹۲ مهی هنگامی که سپاهیان قُتیبۀ بن مسلم باهلی، سردار اموی به بهانه‌ی اسلام و رستگ...

در امرداد 465 بخوانید:

روز جهانی زبان مادری، هرساله در ایران با چالش و داوری‌های ناروا و نسنجیده همراه بوده است. چنان‌که پان‌ها و جداخواهان ...

در امرداد 464 بخوانید:

«هَمازور وَهمَن اَمشاسپند وَه مَنِشنه باد. آخشتَه هَماوَندَه ترونیدارتوم. اَژ آنِه وَهان دامان آسنَ‎خرَد اورمزدداد گو...

در امرداد 463 چاپ شده است:

«تا آنجا که مرا تاب و توان است، کوشش خواهم کرد که مردمان را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیشه کنند» (گاتاها، یس...

در امرداد 462 آمده است:

آذر یا آثرَ که به ‌چَمِ (:معنای) آتش است، در ادبیات دینی زرتشتی بیشتر با درون‌مایه‌های فروغ مینوی، فروغ اهورایی و روش...

در امرداد 461 چاپ شده است:

آموزش و پرورش دانش‌آموزان یا همان کودکان و نوجوانان، به گونه‌ی امروزیِ آن یعنی آموزش آن‌ها در مدرسه چه تاثیری در زندگ...

در امرداد 459 چاپ شد:

115سال پیش انگلستان و روسیه در ۹شهریور ۱۲۸۶خورشیدی برابر با ۳۱ اوت ۱۹۰۷میلادی در شهر  سن‌پترزبورگ با میانجیگری فرانسه...

در امرداد 458 چاپ شده است:

روزبهان بقلی شیرازی از عارفان بنام سده‌ی ششم مهی است که گزارش زندگی او در نوشتارهای (:رساله‌های) عرفانی مانند تحفه اه...

در امرداد 457 چاپ شد:

درون‌مایه و فلسفه‌ی اَمُردادی چیست؟ در گاتاهای اشوزرتشت بارها واژه‌ی امرداد آورده شده است. ريشه‌ی اوستايي واژه‌ی امرد...

در امرداد 456 چاپ شده است:

آبادان را وارون آنچه که برخی می‌پندارند، نباید شهری نوپا و تنها زاییده‌ی صنعت‌ نفت دانست زیرا بر پایه‌ی گزارش‌های تار...

بارگذاری نوشتار بیشتر