تارنمای خبری امرداد
مرور رده

ایران‌‌بوم

اگر ایران به جز ویران‌سرا نیست

من این ویران‌سرا را دوست دارم

اگر تاریخِ ما افسانه‌رنگ است

من این افسانه‌ها را دوست دارم

نوای نای ما گر جان‌گداز است

من این نای و نوا را دوست دارم

اگر آب و هوایش دل‌نشین نیست

من این آب و هوا را دوست دارم

به شوق خارِ صحراهای خشکش

من این فرسوده ‌پا را دوست دارم

من این دل‌کش زمین را خواهم از جان

من این روشن‌ سما را دوست دارم

اگر بر من ز ایرانی رود زور

من این زورآزما را دوست دارم

اگر آلوده‌ دامانید، اگر پاک

من ای مردم، شما را دوست دارم

در امرداد 439 چاپ شده است:

ز فردوسی اکنون سخن یادگیر

شاهنامه‌ی فردوسی، نامه‌ی فر و شکوه ایران است که پژوهنده‌ی بلند‌جایگاه آن کوشیده داستان ایران را از آغاز تا انجام بجوید و…
روزی روزگاری، تهران (23)

پیتزا به‌جای دیزی و چلوکباب!

داشتیم بی‌دردسر نان و ماست‌مان را می‌خوردیم و دیزی و چلوکباب به دهان‌مان مزه می‌کرد، تا اینکه سر و کله‌ی خوراکی‌های…
با گزارش از شهر یا روستای خود

گزارشگر امرداد باشید

جای‌جای ایران‌زمین آکنده از داده‌های چشم‌نواز طبیعی، یادمان‌های نیاکانی و آیین‌های پربار فرهنگی‌ست که هرکدام رنگی از…
روزی روزگاری، تهران (22)

نخستین سرشماری‌ها در تهران

در میانه‌ی پادشاهی قاجاریه، جسته و گریخته به گوش دولت‌مردان آن روز ایران رسیده بود که یکی از شیوه‌های کشورداری در فرنگ،…
روزی روزگاری، تهران (21)

تهرانی‌ها و آموختن رانندگی

تا زمان مظفرالدین‌شاه قاجار برسد و او اتومبیلش را از فرنگ بیاورد و راننده‌ی فرانسوی‌اش ماشین شاه را در خیابان‌های خاکی…
روزی روزگاری، تهران (19)

رو به دوربین لبخند بزن!

عکاس، دوربین را وارسی می‌کرد، جلو می‌رفت و دست‌های کسی را که روی صندلی نشسته بود روی هم می‌گذاشت، به آن‌هایی که کنار…