تارنمای خبری امرداد
مرور رده

زیست‌بوم

اگر آب و هوایش دل‌نشین نیست
من این آب و هوا را دوست دارم

خطر خروج از فهرست تالاب‌های بین‌المللی

تالاب شادگان زیر آوار پسماند

تالاب بین‌المللی شادگان، هنوز جای تخلیه زباله‌های شهر و روستاهای پیرامون است، این در‌ حالی‌ست که خطر بیرون آمدن از فهرست…