تارنمای خبری امرداد
مرور رده

گردشگری

به شوق خارِ صحراهای خشکش
من این فرسوده ‌پا را دوست دارم

در امرداد 455 چاپ شده است:

روانسر؛ سرزمین آب‌ها

شهر روانسر را «دروازه‌ی اورامانات» و «شهر آب‌ها» نامیده‌اند. اورامانات همان‌جای دل‌انگیزی است که در زیبایی و فراوانی…
خراسانگردی

کنگ، دژِ باستانی تاریخ

بی‌گمان، انسان‌ها در هازمان‌های (:جوامع‌) گوناگون با افسانه‌ها و استوره‌های خود زندگی می‌کنند و حتا در بسیاری موارد از…