تارنمای خبری امرداد
مرور رده

دسته‌بندی نشده

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد سیروس ورزا

خانواده محترم جمشید ورزا با درود و گرامی باد درگذشت روانشاد سیروس ورزا را آرامش‌باد می‌گوییم، برای ایشان شادی روان…