تارنمای خبری امرداد
مرور رده

دسته‌بندی نشده

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد فرهاد خادم

جانباخته زنده‌روان مهندس فرهاد خادم اول خورداد ماه 1336 خورشیدی در تهران زاده شد. تنها پسر خانواده و بزرگترین فرزند پدر…
ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد رستم بهی

با اندوه فروان در گذشت فرهيخته بهشتی روان، رستم بهی، فرزند گوهر و موبد هرمزدیار را آرامش باد گفته، شادی روان آن در گذشته…