لوگو امرداد

رویداد

در امرداد 464 آمده است:

برآوردها نشان می‌دهد که در تراز مالی جهان، سومین جایگاه اقتصادی ازآنِ صنعت گردشگری است. از سوی دیگر، بیش از هفت درصد ...

مرکز فرهنگی‌ موزه‌ای نور و روشنایی یزد از کنشگران فرهنگی دعوت کرده تا با ارسال اثر در چاپ نخستین کتاب با عنوان «نور و...

در امرداد 464 بخوانید:

جهان یادگارست و ما رفتنی / به‌ مردم، نماند به‌جز مردمی این سروده‌ی فردوسی که در دست‌نوشته‌ای کهن‌سال در ژاپن پیدا شده...

پنجمین نشست فرهنگی، تاریخی  و اجتماعی جُنگ افراز، با سخنرانی‌هایی درباره‌ی تاریخ، ادبیات، محیط‌زیست، میراث فرهنگی  بر...

پژوهشگران به سنگ‌نگاره‌ای در مرودشت فارس دست یافتند که یکی از سوارکاران دوره‌ی ساسانی را نشان می‌دهد. به گزارش خبرنگا...

در امرداد 464 بخوانید:

«هَمازور وَهمَن اَمشاسپند وَه مَنِشنه باد. آخشتَه هَماوَندَه ترونیدارتوم. اَژ آنِه وَهان دامان آسنَ‎خرَد اورمزدداد گو...

اگر بخواهیم سعادت ملت‌ها را در یک واژه خلاصه کنیم بی‌گمان آن یک واژه «آرامش» خواهد بود. ثروت، قدرت و … بدون آرا...

موسسه پنتون برگزید:

رنگ قرمز پرشین با الهام از خاک خلیج فارس و با نام «ویوا مگنتو» از سوی شرکت پنتون به عنوان رنگ سال ۲۰۲۳ برگزیده شده اس...

در امرداد 463 چاپ شده است:

«تا آنجا که مرا تاب و توان است، کوشش خواهم کرد که مردمان را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیشه کنند» (گاتاها، یس...

در امرداد 463 بخوانید:

جریره، چهره‌ی دگرگون‌شده‌ی زنِ سنتی است برای شناخت و درک بهتری از رُمان درخشان «بی‌پدر»، چند پرسش کوتاه را با نویسنده...

بارگذاری نوشتار بیشتر