لوگو امرداد

شاهنامه

دکتر ابوالفضل خطیبی یکی از شایسته‌ترین شاهنامه‌پژوهان ایران، پس از گذراندن دوره‌ای طولانی بیماری، امروز چهارشنبه 21 د...

در امرداد 463 بخوانید:

جریره، چهره‌ی دگرگون‌شده‌ی زنِ سنتی است برای شناخت و درک بهتری از رُمان درخشان «بی‌پدر»، چند پرسش کوتاه را با نویسنده...

بارگذاری نوشتار بیشتر