تارنمای خبری امرداد
مرور رده

گزارش تصویری

انارچینی در روستای زرتشتی‌نشین مزرعه‌کلانتر و نصرت‌آباد

آبان آمد تا بسپارد انار به دست «چله»

آبان آمد که او انار را از دستان پاییز به «چله» بسپارد. آبان، ماه آب و انار رسید. ... آفتاب پاییزی که به روز‌های بی‌تابی…