لوگو امرداد

دسته‌بندی نشده

ارستنام اروانو یزه میده

شادروان گلستان (منیژه) شاه بهرامی در سال ۱۳۱۰ در کرمان زاده شد. او در رشته‌ی ادبی دیپلم گرفت و همزمان به تدریس در پای...

ارستنام اروانو یزه میده

ارستنام اروانو یزه میده

دکتر منوچهر پرتوی در 29 مهرماه 1310 در شهر یزد دیده به جهان گشود. وی دوره ابتدایی را در دبیرستان کیخسروی یزد گذراند و...

ارستنام اروانو یزه میده

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران درگذشت نا به هنگام آقای کوروش پالونجی میستری سرمایه گزار و کارآفرین پارسی و عضو اتاق باز...

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد خدابخش اردشیر خدادادی مبارکه در اول مهر 1306 در یزد زاده شد و پس از 20 سال به تهران آمد. روانشاد بیش از 65 سا...

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد رستم ظهرابی علی‌آبادی پور اسفندیار و زمرد به تاریخ 1321/11/2 در روستای علی‌آباد یزد دیده به جهان گشود. او تحص...

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد فرخنده اسفندیار پارسی در ۱۳۲۲/۲/۱۱ در روستای رحمت آباد یزد به دنیا آمد. کوچکترین فرزند خانواده بود. تحصیلات ا...

ارستنام اروانو یزه میده

درگذشت شادروان موبدیار اردشیر مانکچی منکچیان را به هازمان زرتشتی آرامش باد گفته و از اهورامزدای هروسپ‌توان برای آن رو...

ارستنام اروانو یزه میده

روانشاد ماهیار روانی فرزند دکتر فرناز اردشیری و ‌مهندس پرویز روانی نماینده زرتشتیان ایران در دوره‌های چهارم و پنجم مج...

ارستنام اروانو یزه میده

شيرين شغلي (اردشيری)، زاده دلبر و بمان در تاریخ 1312/9/9 زاده شد و در تاريخ 1400/5/10 چهان را بدرود گفت. روانش شاد و ...

بارگذاری نوشتار بیشتر