تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

آتش‌نشان

به بهانه‌ی هفتم مهرماه، روز آتشنشان

آتشنشانی، جدال با شعله‌های سرکش

دل به دریای آتش می‌سپارند و از شعله‌های سرکش گذر می‌کنند تا زندگی را زنده بدارند. در نگاهشان دریایی از عشق موج می‌زند و…