لوگو امرداد

آدریان بزرگ تهران

ادامه‌ی کار پروژه‌ی ساختمانی همایشگاه فرهنگی ورزشی آیینی آدریان بزرگ تهران در دست انجام است. با نیک‌اندیشی دهشمندی نا...

با هماهنگی هیات‌اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت اشتاد ایزد و آبان‌ماه با باشندگی همكیشان، در همایشگاه آدریان بزرگ تهران...

آیین گهنبار توجی آدریان بزرگ به شگون جشن آبانگان، با هماهنگی هیات‌اجرایی آدریان بزرگ و  همازوری همكیشان، بامداد آدینه...

آیین گهنبار توجی، بامداد آدینه پنجم آبان ماه ۱۴۰۲، به شگون گرامیداشت جشن آبانگان در فضای باز آدریان بزرگ تهران برگزار...

با هماهنگی هيات اجرايی آدريان بزرگ، گراميداشت اشتاد ايزد و مهرماه با باشندگی همكيشان، در همایشگاه آدريان بزرگ تهران، ...

بامداد سه‌شنبه 21 شهریورماه 1402 با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت اشتاد ایزد و شهریورماه با باشندگی همكی...

با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت اشتاد ایزد و امردادماه با باشندگی همكیشان، در همایشگاه آدریان بزرگ تهرا...

با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ و باشندگی همكیشان، گرامیداشت اشتاد ایزد و تیرماه در همایشگاه آدریان بزرگ تهران برگ...

با پایان یافتن نخستین دوره‌ی دو ساله هیات‌اجرایی آدریان بزرگ و انتشار فراخوان برای پیوستن هموندان جدید و تکمیلی به ای...

بامداد چهارشنبه 24 خوردادماه 1402 با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ تهران، آیین اشتاد ایزد و خوردادماه با باشندگی پر...

بارگذاری نوشتار بیشتر