لوگو امرداد

آدریان بزرگ تهران

کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران با همراهی هیات اجرایی آدریان بزرگ، پیک‌نیک تفریحی، ورزشی ویژه دانش‌آموزان زرتشتی ...

با هماهنگی هیات اجرايی آدريان بزرگ، گراميداشت اشتاد ايزد و ارديبهشت ماه 1403 با باشندگی همکيشان، در محل آدريان بزرگ ت...

آیین گهنبار توجی در آدریان بزرگ تهران با سپاسداری از نماینده زرتشتیان و ارج‌نهادن به همازوری نوجوانان کلاس گات‌هاخوان...

هیات اجرایی آدریان بزرگ تهران از برگزاری آیین گهنبار توجی در روز آدینه 21 اردیبهشت‌ماه خبر داد. آیین گهنبار توجی به د...

بامداد یكشنبه 26 فروردین‌ماه، با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت نخستین اشتاد ایزد و فروردین ماه سال 1403 ...

با هماهنگی و همكاری هيات اجرايی آدريان بزرگ و كانون دانشجويان زرتشتی از هفته نخست ارديبهشت ماه 1402، كلاس‌های گاتاخوا...

دوره‌‌های آمادگی شرکت‌کنندگان تهرانی برای همایش مانتره 31 با همکاری کانون دانشجویان زرتشتی تهران و هیات اجرایی آدریان...

هیات اجرایی آدریان بزرگ تهران، از بامداد تا شامگاه دوشنبه 13 فروردین ماه 1403، میزبان همكیشان در همایشگاه دینی، ورزشی...

بامداد یكشنبه 20 اسفندماه 1402 و با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت اشتاد ایزد و اسفندماه با باشندگی همكیش...

بامداد آدینه 20 بهمن ماه 1402، با هماهنگی هیات اجرایی آدریان بزرگ، گرامیداشت اشتاد ایزد و بهمن ماه با باشندگی پرشمار ...

بارگذاری نوشتار بیشتر