لوگو امرداد

آذرگان

 خجسته جشن آذرگان، آدینه سوم آذرماه 1402 در تالار استاد ماهیار اردشیر قاسم‌آباد برگزار شد. جشن از ساعت 18:30 با آیین ...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو به خجستگی جشن آذرگان میزبان همکیشان در تالار مروارید مجموعه رستم‌باغ بود. گروهی از ز...

جشن آذرگان در انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز  (اشا) در تهرانپارس گرامی داشته شد. انجمن اشا جشن آذرگان را بامداد آ...

هیات‌امنای موقوفه ارباب رستم گیو از برگزاری آذرگان، جشن نکوداشت آتش به روز پنجشنبه دوم آذرماه در تالار مروارید رستم‌ب...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو با برگزاری آیین آذرگان میزبان همکیشان، دست‌اندرکاران و دانش‌آموزان دینی در آتشکده رس...

امروز سوم آذرماه و آذرگان 105 سالگی آتش ورهرام تهران، آیین نیایش و اوستاخوانی  در آتشکده تهران برگزار می‌شود. انجمن م...

هیات‌امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو با برگزاری آیین گهنبار گرامیداشت آذرگان، میزبان همکیشان در آتشکده رستم باغ خواهد ب...

به خجستگی روز آذر از ماه آذر

هفته‌نامه امرداد در ادامه‌ی برگزاری جشن‌های ماهانه‌ی ایرانی، فرخنده جشن آذررگان را همراه با آیین ویژه‌ی آذرگان در آتش...

سوم آذرماه، جشن آذرگان فرخنده باد

آتش نماد راستی است؛ تنها آتش است كه پلیدی را به خود راه نمی‌دهد و همواره به بالا سر می‌ساید، خود می‌سو...

وزیر ارشاد جشن آذرگان را به زرتشتیان شادباش گفت. سیدعباس صالحی در صفحه‌ی اجتماعی خود با شادباش جشن آذرگان نوشت: ...

بارگذاری نوشتار بیشتر