لوگو امرداد

آرامگاه زرتشتیان یزد

انجمن زرتشتیان یزد از برگزاری آیین بزرگداشت جانسپار میهن زنده‌یاد رستم آذرباد در آرامگاه زرتشتیان خبر داد.  آیین بزرگ...

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه سال 1402 خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود. این آیین در روز 29 خورداد ما...

انجمن زرتشتیان یزد از سامانه‌ی امور آرامگاه زرتشتیان یزد با امکان جست‌وجوی مزار، راهنمای خاکسپاری و سفارش سنگ مزار رو...

جشن فروردینگان در یزد روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ در آرامگاه زرتشتیان این شهر برگزار شد. این آیین از ساعت 16:30 فروردین ر...

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن یانش وران مانتره به مناسبت روز درختکاری‌، آیین گهنبار به یاد هماروانان و کاشت نهال...

آیین پرسه‌ی همگانی در نخستین روز اسفندماه زرتشتی به یاد فروهر پاک جانباختگان راه میهن و تازه درگذشتگان در آرامگاه زرت...

آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود. به گزارش انجمن زرتشتیان یزد، آیین پرسه همگا...

انجمن زرتشتیان یزد از سرپوشیده‌شدن راهروی ورودی آرامگاه برای برگزاری آیین‌های دینی خبر داد. انجمن زرتشتیان یزد در راس...

انجمن زرتشتیان یزد برای هماهنگی در آرامگاه، ویژگی سنگ مزار درگذشتگان را به آگاهی رساند. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتی...

گزارش تصویری

آیین پرسه اورمزد و تیرماه به یاد تازه درگذشتگان،‌ هماروانان و جانباختگان راه ایران‌‌زمین، در آرامگاه زرتشتیان یزد با ...

بارگذاری نوشتار بیشتر