لوگو امرداد

آزمون سراسری

سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون سراسری سال 99 را در پنج گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، هنر، زبان و علوم انسانی ...

سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون سراسری سال 99 را در پنج گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، هنر، زبان و علوم انسانی ...

سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون سراسری سال 99 را در پنج گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، هنر، زبان و علوم انسانی ...

کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌کند

کانون دانشجویان زرتشتی، دوره‌ی مرور و رفع اشکال درس دینی پیروان ادیان توحیدی (اقلیت‌های دینی) را برای داوطلبان آزمون ...

بارگذاری نوشتار بیشتر