لوگو امرداد

آیین درگذشت اشوزرتشت

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد یاد اشوزرتشت، وخشور ایران‌زمین را با اوستاخوانی بدون حضور همکیشان گرامی داشت. آیین آفرین...

بامداد روز خیر ایزد از ماه دی سالگرد درگذشت اشوزرتشت در روستای زرتشتی‌نشین کسنویه گرامی داشته شد. امسال با پایداری کو...

آیین ‌جشن‌خوانی درگذشت اشوزرتشت، پیامبر ایرانی، از تهران و یزد در رویه‌ی اینستاگرام امرداد پخش زنده می‌شود. اینستاگرا...

خیر ایزد از ماه دی، جاودانگی پیام‌آور راستی

زرتشتیان ساکن سیدنی، با فرارسیدن سالروز درگذشت اشوزرتشت یاد بنیان‌گذار منش نیک و دین راستی را گرامی داشتند. آیین...

خیر ایزد از ماه دی سالروز درگذشت اشوزرتشت

آیین سالروز درگذشت اشوزرتشت روز خیر ایزد از ماه دی به کوشش انجمن زرتشتیان اصفهان برگزار شد. یاد اشوزرتشت، چهارشنبه پن...

زرتشتیان ساکن اهواز پنجم دی‌ماه 1397 خورشیدی همزمان با فرارسیدن سالروز درگذشت اشوزرتشت، با برگزاری نیایش گروهی &...

شماری از زرتشتیان ساکن آمریکا روز خیر ایزد از ماه دی، روز جاودانگی اشوزرتشت، در (درمهر) کامران ایالت مریلند آمریکا گر...

 زرتشتیان روستای اله‌آباد چهارشنبه پنجم دی‌ماه 1397 خورشیدی یاد پیام‌آور راستی را گرامی‌داشت...

آیین درگذشت اشوزرتشت به کوشش انجمن زرتشتیان کسنویه یزد برگزار شد. شماری از زرتشتیان کسنویه چهارشنبه پنجم دی‌ماه ...

انجمن زرتشتیان یزد، آیین سالروز درگذشت اشوزرتشت را چهارشنبه پنجم دی‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 9 بامداد در گهنبارخ...

بارگذاری نوشتار بیشتر