لوگو امرداد

آیین پرسه همگانی

پرسه همگانی وجاسبزباد درگذشتگان سال ۱۴۰۱ در نخستین روز پنجه در تالار آتشکده کرمان برگزار شد. این آیین از ساعت 16 تا 1...

گزارش تصویری

انجمن زرتشتیان یزد آیین پرسه اورمزد و تیرماه را با باشندگی خانواده‌های تازه درگذشته و رعایت شیوه‌نامه‌ی بهداشتی در آر...

آیین جشن‌خوانی پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه در تهران، یزد و تفت برگزار می‌شود. انجمن موبدان و موبدیاران یزد آیین او...

بارگذاری نوشتار بیشتر