لوگو امرداد

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران در راستای یاری به کاریابی و کارآفرینی، برای گردآوری داده‌های شغلی، مهارتی و کسب و کارهای...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با سخنرانی مهندس جمشید گودرزی در زمینه‌ی کشاورزی بر پایه هوا کشت‌ هیدروپونیک، شنبه ...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با رویکرد مدیریت آب شنبه 11 شهریورماه میزبان انجمن زرتشتیان تهران در راستای هم‌اندی...

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران برگزار می‌کند

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، با سخنان مهندس طوس دهنادی، و رویکرد مدیریت مصرف آب در کشاورزی و جامعه، 11 شهریورما...

جمشید دارابیان در نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان گفت:

جمشید دارابیان در نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان  گفت: ثروتمند کسی است که در این زمانه بتواند خلق ثروت کند و فقیر کسی اس...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با جستار بهترین سرمایه‌گذاری در دوران رکود و تورم برای کوتاه‌ مدت و بلندمدت در تالا...

 اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با سخنرانی کارشناسی جمشید دارابیان پیرامون «آنچه که ما باید درباره تورم و مدیریت مالی د...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با موضوع «آنچه که ما باید درباره تورم و مدیریت مالی در دوران رکود و رونق در تبدیل س...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران شنبه 24 دی‌ماه برگزار می‌شود. این نشست از ساعت 18:30 شنبه 24 دی‌ماه 1401 خورشیدی در...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، آدینه نهم دی ماه در ساختمان انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم مرکز (اشا) برگزار خواهد ...

بارگذاری نوشتار بیشتر