لوگو امرداد

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران

نخستین نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران برای آشنایی و شناساندن کسب‌وکار خود به همکیشان برگزار خواهد شد. اتاق بازرگان...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با سخنرانی جمشید دارابیان و جستار اقتصادی برگزار شد. در این نشست که روز آدینه هفتم ...

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، نشستی با جستار اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن را برگزار خواهد کرد. سخنران این نشست جمشید ...

نشست هیات‌مدیره اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران هفته آینده برگزار می‌شود. برابر آگاهی‌رسانی اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران...

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران در راستای یاری به کاریابی و کارآفرینی، برای گردآوری داده‌های شغلی، مهارتی و کسب و کارهای...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با سخنرانی مهندس جمشید گودرزی در زمینه‌ی کشاورزی بر پایه هوا کشت‌ هیدروپونیک، شنبه ...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با رویکرد مدیریت آب شنبه 11 شهریورماه میزبان انجمن زرتشتیان تهران در راستای هم‌اندی...

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران برگزار می‌کند

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران، با سخنان مهندس طوس دهنادی، و رویکرد مدیریت مصرف آب در کشاورزی و جامعه، 11 شهریورما...

جمشید دارابیان در نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان گفت:

جمشید دارابیان در نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان  گفت: ثروتمند کسی است که در این زمانه بتواند خلق ثروت کند و فقیر کسی اس...

نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با جستار بهترین سرمایه‌گذاری در دوران رکود و تورم برای کوتاه‌ مدت و بلندمدت در تالا...

بارگذاری نوشتار بیشتر