لوگو امرداد

احمد محمود

سالروز درگذشت احمد محمود، نویسنده‌ی «همسایه‌ها»

احمد محمود نویسنده ای مردمی، آرمانگرا و فروتن بود. رُمان‌ها و داستان‌های او با آن که رنگ‌و‌رویی ب...

بارگذاری نوشتار بیشتر