لوگو امرداد

اردشیر مرادیان

کانون دانشجویان زرتشتی امسال نیز یاد شادروان اردشیر مرادیان را در باغ اوسون دربند گرامی داشت. هموندان و همراهان کانون...

آیین بیست‌وهشتمین سالگرد درگذشت زنده‌یاد اردشیر مرادیان 19 خوردادماه در باغ اوسون برگزار خواهد شد. هموندان کانون دانش...

گزارش تصویری از

کانون دانشجویان زرتشتی با همراهی شماری از همکیشان یاد روانشاد اردشیر مرادیان را در باغ اوسون دربند گرامی داشت. بیست‌و...

کانون دانشجویان زرتشتی بیست‌وهفتمین سالگرد درگذشت زنده‌یاد اردشیر مرادیان را در باغ اوسون برگزار می‌کند. بیست‌و‌هفتمی...

بیست‌و‌پنجمین آیین سالگرد درگذشت روانشاد اردشیر مرادیان به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی در باغ اوسون برگزار ...

به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی به روال هر سال آیین سالگرد درگذشت روانشاد اردشیر مرادیان را برگزار می‌کند.  بیست&zwn...

ششم خورداد سالگرد رخ‌داد باغ اوسون

یازدهم خوردادماه روز برگزاری آیین بزرگداشت روانشاد اردشیر مرادیان و یادآور رخ‌داد ناگوار باغ اوسون است. دوست و همراه ...

بیست‌وسومین آیین سالگرد درگذشت شادروان اردشیر مرادیان 15 خوردادماه 1396 خورشیدی در باغ اُسون برگزار شد. این برنا...

آیین سالگرد درگذشت شادروان اردشیر مرادیان دوشنبه 15 خوردادماه 1396 خورشیدی برگزار خواهد شد. برپایه‌ی آگهی منتشر ...

بارگذاری نوشتار بیشتر