لوگو امرداد

افعی دماوندی

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (18)

رد و نشانش را جز در ایران، در هیچ جای جهان نمی‌توان گرفت. در اینجا هم تنها در گوشه‌ای از کوه‌های البرز دیده می‌شود. ز...

بارگذاری نوشتار بیشتر