لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان تفت و توابع

انتخابات هیات‌مدیره‌ی گردش بیست‌وسوم انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد آدینه ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌ر...

هیات نظارت بر انتخابات گردش ۲۳ انجمن زرتشتیان تفت و توابع، زمان و شرایط نام‌نویسی نامزدهای انتخاباتی هیات‌مدیره‌ را ب...

هموندان هیات‌نظارت بر انتخابات گردش 23 انجمن زرتشتیان تفت و توابع و هیات بازرسان با برگزاری نوبت دوم مجمع همگانی گزین...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع پوستر سی‌و‌سومین دوره جشنواره آموزشی فرهنگی پیر نارکی و آگاهی‌رسانی تکمیلی ...

گزارش تصویری

آیین جشن خوانی در پی پایان بازسازی دبستان خدابخشی چم از سوی انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد برگزار شد. دبستان پسرانه&z...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد، نام نامزدهای انتخابات هیات مدیره‌ی گردش 22 را به آگاهی رساند. برپایه‌ی آگاه...

به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، بیمه‌های درمان گروهی طبق قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه‌ی آسماری و ا...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع خبر داد:

خانه‌ی نرگس وابسته به انجمن زرتشتیان تفت و توابع برای مدتی پذیرای برگزاری آیین‌ها نیست.برپایه‌ی آگاهی&...

واپسین چَهره‌ی گهنبار سال از سوی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار شد. گهنبار چهره همس پت میدیم گاه و گاه ...

بارگذاری نوشتار بیشتر