لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان حسن آباد یزد

در آیین پایانیِ جشنواره فرهنگی ورزشی خورشید گفته شد

آیین پایانیِ جشنواره فرهنگی ورزشی خورشید، دوم فروردین‌ماه ۱403 در تالار خدارحم آتشکده حسن‌آباد برگزار شد. مهرداد دهنا...

نام‌نویسی در جشنواره فرهنگی ورزشی خورشید روستای زرتشتی‌نشین حسن‌آباد میبد یزد آغاز شد. جشنواره‌ی خورشید همانند سالیان...

بارگذاری نوشتار بیشتر