لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر

نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر، آدینه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ در تالار جانسپار شهید رستم آذرباد برگز...

در نخستین نشست هیات‌مدیره منتخب گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر، هیات‌رییسه  برگزیده شد. نخستین نشست هیات‌مدیره‌...

 هیات‌مدیره گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر در انتخابات روز آدینه 30 تیرماه 1402 برگزیده شد. به گزارش هیات اجرای...

انتخابات گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر آدینه 30 تیرماه برگزار خواهد شد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات‌اجرایی انتخابات ...

واپسین روز از آیین پنجی، در تالار رستم آذرباد مزرعه‌کلانتر، از مقام‌آوران چهل‌‌وششمین جام پنجی سپاس‌داری شد. یکشنبه 2...

پیکارهای ورزشی جام پنجی به کوشش انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر یزد و یاری نیک‌اندیشان پیگیری شد. در این جام رشته‌های ورز...

با برگزاری انتخابات در روز پنجشنبه سوم فروردین‌ماه 1402، هیات‌مدیره گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر گزینش شد. به...

 ۱۰ تا ۲۲ بهمن از زرتشتیان واجد شرایط برای عضویت در گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر نام‌نویسی می‌شود. پیرو آگاهی...

 نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر، بامداد آدینه ششم آبان‌ماه، با گزینش بازرس و هیات اجرا...

انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر، خجسته زادروز اشو زرتشت، یگانه پیامبر ایرانی را گرامی داشت. جشن زادروز اشو زرتشت و به پیا...

بارگذاری نوشتار بیشتر