لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر

 ۱۰ تا ۲۲ بهمن از زرتشتیان واجد شرایط برای عضویت در گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر نام‌نویسی می‌شود. پیرو آگاهی...

 نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر، بامداد آدینه ششم آبان‌ماه، با گزینش بازرس و هیات اجرا...

انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر، خجسته زادروز اشو زرتشت، یگانه پیامبر ایرانی را گرامی داشت. جشن زادروز اشو زرتشت و به پیا...

گزارش تصویری

زرتشتیان روستای مزرعه کلانتر میبد جشن سده دیرینه‌ترین آیین باستانی و ملی ایرانیان را پاس داشتند. آیین جشن سده و آتش‌ا...

شماری از شهروندان زرتشتی ساکن روستای مزرعه کلانتر شهرستان میبد به کمپین آموزشی خانه‌های هلال سراسر کشور با عنوان «برا...

زرتشتیان روستای مزرعه‌کلانتر یزد با هماهنگی انجمن زرتشتیان این روستا در آستانه‌ی فرارسیدن شادروز آبانگان جشن زادروز ب...

زرتشتیان روستای مزرعه‌کلانتر یزد با هماهنگی انجمن زرتشتیان این روستا جشن زادروز گلرخ خادمی را همزمان با روز سالمند بر...

گزارش تصویری

 هموندان هیات‌مدیره‌ و بازرسان انجمن زرتشتیان روستای مزرعه کلا نتر در شهرستان میبد یزد مشخص شدند. انتخ...

نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه‌ی انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر یزد با گزینش بازرس جدید همراه بود. شابهرام بهرامی در ...

بارگذاری نوشتار بیشتر