لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر

انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر، خجسته زادروز اشو زرتشت و به پیامبری رسیدن آن وخشور را گرامی داشت. جشن زادروز اشو زرتشت، ...

زرتشتیان مزرعه‌کلانتر آیین آتش‌افروزی جشن سده را چون سالیان پیش برگزار کردند. تابش آتش سده روشنایی و گرما را به شب زم...

زرتشتیان مزرعه‌کلانتر یزد با اوستاخوانی و نیایش یاد اشو زرتشت اسپنتمان، پیام‌آور یکتایی را گرامی داشتند. آیین اوستاخو...

نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر، آدینه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ در تالار جانسپار شهید رستم آذرباد برگز...

در نخستین نشست هیات‌مدیره منتخب گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر، هیات‌رییسه  برگزیده شد. نخستین نشست هیات‌مدیره‌...

 هیات‌مدیره گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر در انتخابات روز آدینه 30 تیرماه 1402 برگزیده شد. به گزارش هیات اجرای...

انتخابات گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر آدینه 30 تیرماه برگزار خواهد شد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات‌اجرایی انتخابات ...

واپسین روز از آیین پنجی، در تالار رستم آذرباد مزرعه‌کلانتر، از مقام‌آوران چهل‌‌وششمین جام پنجی سپاس‌داری شد. یکشنبه 2...

پیکارهای ورزشی جام پنجی به کوشش انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر یزد و یاری نیک‌اندیشان پیگیری شد. در این جام رشته‌های ورز...

با برگزاری انتخابات در روز پنجشنبه سوم فروردین‌ماه 1402، هیات‌مدیره گردش ششم انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر گزینش شد. به...

بارگذاری نوشتار بیشتر