لوگو امرداد

انجمن همازور

مجمع همگانی عادی سالیانه و مجمع همگانی فوق‌العاده انجمن همازور با انتخابات و تصویب اساسنامه جدید برای تاثیرگذاری در س...

مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن همازور در نوبت نخست با دستور جلسه تعیین شده برگزار می‌شود. پیرو فراخوان انجمن همازور ب...

با هماهنگی انجمن همازور نزدیک به ۸۷ تن از زرتشتیان هنردوست از نمایش پرواربندان با هنرمندی بهناز بهروزی در تالار هنر ی...

انجمن همازور با همکاری انجمن زرتشتیان شریف‌آباد گشت ویژه‌ی چله برگزار می‌کند. این دور‌‌همی شامل: بازدید از جاذبه‌های ...

با هماهنگی انجمن همازور، زرتشتیان علاقه‌مند در سانسی اختصاصی و با تخفیف به تماشای نمایش پرواربندان می‌نشینند. نمایش «...

با هماهنگی انجمن همازور آیین گهنبارخوانی و جشن سدره‌پوشی چهار جوان زرتشتی در آتشکده آذرگشسب برگزار شد. انجمن همازور پ...

با هماهنگی انجمن همازور

آیین گهنبار پایان تابستان و سدره‌پوشی گروهی به کوشش انجمن همازور در آتشکده آذرگشسب برگزار می‌شود. همکیشانی که دوستدار...

انجمن همازور خجسته جشن سپندارمزدگان و نکوداشت بانوان و مادران را در تالار سرور خرمشاه برگزار کرد. جشن سپندارمزدگان (ا...

جشن اسفندگان امسال همراه با برنامه‌ها و مسابقات استعدادیابی از سوی انجمن همازور در یزد آدینه 28 بهمن‌ماه برگزار می‌شو...

آیین گهنبار پایان تابستان، چهره‌ی آفرینش زمین، با هماهنگی انجمن همازور در سپندینه آتشکد‌ه‌ی آذرگشسب برگزار شد. پس از ...

بارگذاری نوشتار بیشتر