لوگو امرداد

اوستا شناسان، زرتشت پژوهان

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان (20)

گئو ویدن‌گرن، ایران‌شناس نامدار سوئدی است در سال 1907 میلادی در شهر استکهلم زاده شد و پس از جست‌وجوها و پژوهش‌های علم...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان (19)

از شناخته‌ترین دانشمندان باخترزمین که به پژوهش‌های بسیار درباره‌ی زبان پهلوی و دین زرتشتی پرداخت، ساموئل نیبرگ است. د...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان (18)

کانترا از برجستگان اوستاشناس کنونی اروپا است. او سال‌های بسیاری را در جست‌وجوی یافتن دستنویس‌های کهن اوستا و فراهم‌آو...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان (17)

پیشینه‌ی آموزش زبان‌های باستانی ایران (به‌ویژه زبان‌های اوستایی و پهلوی) در روسیه به آغاز نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم میل...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان (16)

از استادان ایران‌شناس که آثار او در میان پژوهندگان ایرانی شناخته شده است، شِروُو نروزی است. دامنه‌ی پژوهش‌های علمی او...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان جهان (15)

دبیره (:خط) اوستایی از دید آوایی (فونتیک) و ارزش‌های زبان‌شناختی، کم‌مانند است. این دبیره برخوردار از نوآفرینی‌ها برا...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان (14)

در سال 2012 میلادی، زمانی که ژاک دوشن‌گیمن درگذشت، جهان زبان‌شناسی دانشمندی سرشناس را از دست داد. او با انبوهی از پژو...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان جهان (13)

تفسیر و گزارش گات‌های اشوزرتشت کاری دشوار است و باید پژوهنده از دانش گسترده و آشنایی ژرف با زبان اوستایی برخوردار باش...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان جهان (12)

بارتولومه در دانش اوستاشناسی دانشمندی شناخته‌شده و نامدار است. او از برجستگان پژوهش‌های خاورشناسی در آلمان شناخته می‌...

اوستاشناسان و زرتشت‌پژوهان جهان (6)

بنونیست را بی‌گمان باید از برجسته‌ترین دانشمندان خاورشناس دانست. پژوهش‌های باریک‌بینانه و نوجویانه‌ی او در پیشبرد مطا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد