لوگو امرداد

بالابان

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (15)

هیچ پرنده‌ای به پرواز او نمی‌رسد. در یک چشم به هم زدن از جایی به جای دیگر می‌رود و شکارش را درمانده و زمین‌گیر می‌کند...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد