لوگو امرداد

با هومتا

سخنرانی موبد دکتر اردشیر بهمردی در وبینار باهومتا

موبد دکتر اردشیر بهمردی در وبینار جهانی باهومتا، با برداشت از اَهوُنَوَیتی گاثا یسنا 28 به بررسی جایگاه زندگی برپایه‌...

سی‌ودومین وبینار جهانی باهومتا، با سخنرانی پژوهشگران دین پیرامون «زندگی برای احترام است نه نادیده‌ گرفته‌شدن»، 15 امر...

تارنمای با هومتا Ba_Humata از برگزاری بیست‌وششمین وبینار ویژه زرتشتیان سراسر جهان، با سخنرانی موبدیار پریا ماوندی خبر...

وبینار جهانی با هومتا Ba_Humata در نشستی که 11 دی‌ماه، نخستین روز سال نو میلادی 2023 برگزار می‌کند از همه دعوت کرده ت...

وبینار جهانی با هومتا Ba_Humata در نشست یکشنبه 17 مهر ماه برابر با نهم اکتبر ۲۰۲۲ با سخنرانی پژوهشگران دین موضوعی را ...

موبدیار سرور تاراپوروالا، پژوهشگر دین و فرهنگ از ایران در وبینار جهانی «با هومتا» پیرامون «آتش نیایش» به سخنرانی می‌پ...

سخنرانی موبد پدرام سروش‌پور در وبینار جهانی «با هومتا»

آنچه در ادامه می‌خوانید ترجمه‌ی سخنرانی موبد پدرام سروش‌پور در وبینار جهانی «با هومتا» است. این سخنرانی با عنوان «نقش...

وبینار جهانی «با هومتا» با سخنرانی موبد پدرام سروش‌پور، پیرامون «نقش برنامه‌ریزی استراتژی در بقای جامعه زرتشتی» یک‌شن...

موبد مهربان پولادی، دکتری فرهنگ و زبان باستانی و پژوهشگر از ایران در ویژه‌برنامه وبینار جهانی «با هومتا» Ba_Humata بر...

بارگذاری نوشتار بیشتر