لوگو امرداد

تفت

آیین مهر ایزد به گاه‌شماری کهن با همازوری همکیشان در آتشکده سرِده تفت برگزار شد. آیین دیرینه‌ی مهر ایزد در تفت آدینه ...

آیین گهنبار توجی به یاد هماروانان در آتشکده محله سرده تفت برگزار شد. این آیین پسین‌هنگام آدینه 21 بهمن‌ماه 1401 خورشی...

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان یزد از برگزاری کارگاه زرتشتی‌دوزی در شهرستان تفت خبر داد. به گفته‌ی پایگاه آگاهی‌رسانی...

بررسی صخره‌نگاره‌های تفت

شهرستان تفت یکی از مهمترین شهرستان‌های استان یزد است که از دیدگاه تاریخی، طبیعی و گردشگری  نقش ارزنده‌...

این‌جا تفت، قطب انار در استان یزد است. جایی كه در آغاز آبان انارچینی را در باغ‌های آن آغاز می‌كنن...

محمد مهدی شرافت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، اسفندیار اختیاری نماینده‌ی زرتشتیان در مجل...

بارگذاری نوشتار بیشتر