لوگو امرداد

جشنواره زرتشتیان

پیش‌نام‌نویسی نخستین دوره از جشنواره بازی‌های ویدئویی و رقابتی، از ۱۳ آذرماه آغاز شد. کانون دانشجویان زرتشتی در راستا...

بخش دوم پادکست «راز موسیقی»، نخستین رادیو جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا منتشر شد. امسال در راستای پیوند و آشنایی...

«راز موسیقی» نخستین رادیو جشنواره، در جشنواره‌ی بیست‌ویکم موسیقی زرتشتیان راه‌اندازی می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی کانون د...

امسال نیز همچون سال‌های گذشته، در جشنواره موسیقی هنرنمایی گروه‌نوازی به اجرا درمی‌آید. کانون دانشجویان زرتشتی به آگاه...

بارگذاری نوشتار بیشتر