لوگو امرداد

جشن زادروز اشوزرتشت

کمیسیون جوانان زرتشتی انجمن زرتشتیان کرمان، جشن ششم فروردین، زادروز اشو زرتشت را برخط برگزار کرد. این آیین در روز شنب...

در میان رسانه‌ها

ششم فروردین‌ماه برابر با خورداد روز و فروردین‌ماه در گاهشمار زرتشتی جشن زادروز اشوزرتشت پیامبر ایرانی است. هزاران سال...

به مناسبت زادروز پیامبر ایرانی

سخنگوی وزارت خارجه در پیام شادباش، نوشت: نخستین سنگ بنای اخلاق و تغزل جهان را «اَشو زرتشت» پیامبر آیین یکتاپرستی بنیا...

انجمن زرتشتیان تهران زادروز اشوزرتشت اسپنتمان، نخستین پیا‌م‌آور راستی، شادباش گفت. متن پیام شادباش انجمن زرتشتیان تهر...

پیام شادباش نماینده ویژه رییس جمهور به مناسبت زادروز اشوزرتشت

حضرت زرتشت، پیامبر ایرانیان زرتشتی، پیام‌آور یکتاپرستی در ایران و چهان بود که همگان را به پرستش اهورا مزدا؛ پروردگارِ...

بارگذاری نوشتار بیشتر