لوگو امرداد

جشن مهرگان

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) از چگونگی برپایی جشن مهرگان خبر داد. برپایه آگاهی رسانی این کمیسیون گرامیدا...

ناکامی دوباره‌ی جشنی ایرانی از ثبت جهانی

ناکامی دوباره‌ی ایران در ثبت جشن مهرگان (پرونده‌ی مشترک ایران و تاجیکستان)، که بزرگ‌ترین جشن ایرانیان پس از نوروز به‌...

به فرخندگی دهم مهرماه خجسته جشن مهرگان به‌گونه‌ی مجازی در رویه‌ی اینستاگرام امرداد برگزار شد. این جشن از ساعت 17 ، شن...

10 مهرماه ساعت 15 به زمان ایران

فرخنده جشن مهرگان در اینستاگرام پویندگان راه اشا برخط برگزار می‌شود. گروه آموزشی و پژوهشی پویندگان راه اشا به آگاهی م...

آیینی به فراخور جشن زیبای مهرگان به کوشش و با شرکت میهمانانی از ایران و دیگر کشور‌ها در هامبورگ آلمان برگزار شد. در ک...

برگزاری مجازی کانون دانشجویان زرتشتی و انجمن زرتشتیان تهران

https://amordadnews.com/video/kanoon.mp4 کانون دانشجویان زرتشتی و انجمن زرتشتیان تهران، فرخنده جشن مهرگان، جشن با شکو...

دانش‌آموزان دبستان پسرانه جمشیدجم با گستراندن خوان مهرگان، کهن آیین نیاکانی را پاس داشتند. برای پاسداری از فرهنگ و آی...

درچهارچوب سلسله ‌نشست‌های صبا

گرامیداشت جشن مهرگان و روز داریوش بزرگ به‌گونه‌ی پخش زنده در صفحه‌ی اینستاگرام پرفسور فرهود در چهارچوب سلسله نشست‌های...

https://amordadnews.com/video/mehr-site.mp4 جشن مهرگان از جشن‌های بزرگ ایرانی پس از جشن ملی نوروز است. ایرانیان به مه...

همراه با معرفی نوآموزگاران

زرتشتیان شیراز مهر ایزد و مهرماه، «مهرگان» را به گونه‌ی مجازی جشن گرفتند. خوان مهرگان در جلوی آدریان به زیبایی تمام چ...

بارگذاری نوشتار بیشتر