لوگو امرداد

جشن مهرگان

ناکامی دوباره‌ی جشنی ایرانی از ثبت جهانی

ناکامی دوباره‌ی ایران در ثبت جشن مهرگان (پرونده‌ی مشترک ایران و تاجیکستان)، که بزرگ‌ترین جشن ایرانیان پس از نوروز به‌...

به فرخندگی دهم مهرماه خجسته جشن مهرگان به‌گونه‌ی مجازی در رویه‌ی اینستاگرام امرداد برگزار شد. این جشن از ساعت 17 ، شن...

10 مهرماه ساعت 15 به زمان ایران

فرخنده جشن مهرگان در اینستاگرام پویندگان راه اشا برخط برگزار می‌شود. گروه آموزشی و پژوهشی پویندگان راه اشا به آگاهی م...

آیینی به فراخور جشن زیبای مهرگان به کوشش و با شرکت میهمانانی از ایران و دیگر کشور‌ها در هامبورگ آلمان برگزار شد. در ک...

برگزاری مجازی کانون دانشجویان زرتشتی و انجمن زرتشتیان تهران

https://amordadnews.com/video/kanoon.mp4 کانون دانشجویان زرتشتی و انجمن زرتشتیان تهران، فرخنده جشن مهرگان، جشن با شکو...

دانش‌آموزان دبستان پسرانه جمشیدجم با گستراندن خوان مهرگان، کهن آیین نیاکانی را پاس داشتند. برای پاسداری از فرهنگ و آی...

درچهارچوب سلسله ‌نشست‌های صبا

گرامیداشت جشن مهرگان و روز داریوش بزرگ به‌گونه‌ی پخش زنده در صفحه‌ی اینستاگرام پرفسور فرهود در چهارچوب سلسله نشست‌های...

https://amordadnews.com/video/mehr-site.mp4 جشن مهرگان از جشن‌های بزرگ ایرانی پس از جشن ملی نوروز است. ایرانیان به مه...

همراه با معرفی نوآموزگاران

زرتشتیان شیراز مهر ایزد و مهرماه، «مهرگان» را به گونه‌ی مجازی جشن گرفتند. خوان مهرگان در جلوی آدریان به زیبایی تمام چ...

 کمیسیون جوانان انجمن زرتشتیان کرمان، جشن مهرگان را بدون گردهمایی همکیشان برگزار کرد. این آیین به شوند (:دلیل) پیشگیر...

بارگذاری نوشتار بیشتر