تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

جمشید مشایخی

جمشید مشایخی در «ارمغان ایرانی، میراث جهانی»:

خادم پهلوانان بودم و خواهم بود

آیین گرامی‌داشت ثبت جهانی هنر نقالی، هزاره شاهنامه فردوسی و ورزش پهلوانی، دوشنبه، ۲۴ آبان با سپاسداری از…