لوگو امرداد

دارابگرد

 شهر تاریخی دارابگِرد که از آن با نام یکی از سه شهر بزرگ باستانی سرزمین پارس نام می‌برند، در بدترین شرایط ن...

 برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و کَندن چاه‌های آبِ (:حفر) غیرمجاز و مجاز در پیرامون ...

بارگذاری نوشتار بیشتر