لوگو امرداد

دبستان جمشیدجم

دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم، دورهمی شادی را در پیک‌نیک درون‌مدرسه‌ای گذراندند. پسران جمشیدجم یک روز با هم‌بودن پر از ...

امروز 24 اسفندماه در دبستان جمشیدجم آیین گهنبار پایان سال 1401 با همازوری نیک‌اندیشان و خانواده‌‌‌های دانش‌آموزان برگ...

دانش‌آموزان با آوردن رنگ و آبرنگ، با همیاری هم تخم‌مرغ‌های هفت‌سین نوروز امسال دبستان جمشیدجم را رنگ‌آمیزی کردند. دان...

گروه دوم دانش‌آموزان دبستان پسرانه جمشیدجم جشنواره فروش خوراکی برپا کردند. یک هفته پس از آغازبه‌کار جشنواره غذا در د...

دانش‌آموزان دبستان پسرانه جمشیدجم میزبانان جشنواره غذا بودند. نوبت نخست جشنواره‌ی غذا چهارشنبه 10 اسفندماه 1401 خورشی...

دانش‌آموزان دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم نهم بهمن‌ماه به پیشواز آیین نیاکانی سده رفتند. آیین سده، به کوشش فیروزه فرودی آمو...

دانش‌آموزان پایه اول دبستان جمشیدجم با یادگرفتن شماری از واژگان، دست‌نوشته خود را به مدیر دبستان پیشکش کردند. با گذشت...

دانش‌آموزان دبستان پسرانه جمشیدجم با نوآوری از بازیافت دورریختنی‌ها ماسک نمایش ساختند. این کاردستی هدفمند انگیزه‌ای ش...

تیم تنیس روی‌میز دبستان پسرانه جمشیدجم در مسابقات مدارس ابتدایی منطقه ۱۲ به مقام دوم دست یافت. دانش‌آموزان فرزام مهرخ...

جشن یادگیری کشتی‌بستن در کلاس دینی دبستان پسرانه جمشیدجم برگزار شد. امروز شنبه 12 آذرماه 1401 خورشیدی برابر با رشن ای...

بارگذاری نوشتار بیشتر