تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

دره شیرز

زیباترین دره‌های زیست‌بوم ایران (3)

دره شیرز؛ نگین زیست‌بوم ایران

جای‌جای زیست‌بوم ایران سرشار از زیبایی‌ها و شگفتی‌های بی‌مانند ست. دست‌ودلبازی طبیعت در پدید آوردن چنین سرزمین…