لوگو امرداد

دکتر فرزانه گشتاسب

دکتر فرزانه گشتاسب، استاد برجسته و پیشرو در حوزه فرهنگ و زبان‌های باستانی، در ششمین پیش‌نشست همایش ملی به ارزیابی جای...

نخستین مدرسه آموزشی علوم انسانی ایران در قرن گذشته، سخنرانی با جستاری‌های، کشف دوباره‌ی ایران باستان، دگرگونی خاطره ت...

دکتر فرزانه گشتاسب همراه با استادانی دیگر در نشست تخصصی بزرگداشت شاعر نامی ایران فردوسی به میزبانی پژوهشگاه علوم انسا...

سخنان دکتر فرزانه گشتاسب در آیین نشان فروهر

دکتر فرزانه گشتاسب در آیین پایانی سومین دوره‌ جشنواره نشان فروهر ابراز امیدواری کرد که میهن‌دوستی و خدمت به فرهنگ یک ...

کتاب «آذرکیوان، زندگینامه آثار و عقاید» به قلم دکتر فرزانه گشتاسب به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال راه ی...

نشست نقد و بررسی کتاب «دیباچه‌ای بر دین زردشتی» با حضور دکتر فرزانه گشتاسب، چهارشنبه 16 شهریورماه در کتابفروشی چشمه‌ی...

دکتر فرزانه گشتاسب، در وبینار با رویکرد زبان‌شناسی پیکره‌ای، پیرامون «پایگاه داده پارسیک» به سخنرانی می‌پردازد. به من...

کتاب «آذرکیوان، زندگینامه آثار و عقاید» به قلم دکتر فرزانه گشتاسب، پژوهشگر زرتشتی، از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسا...

دکتر فرزانه گشتاسب، از سخنرانان دوره آشنایی با «موعود در ادیان» پیرامون «موعود در زرتشت» سخن می‌گوید. دانشگاه ادیان و...

دکتر فرزانه گشتاسب، دانشیار پژوهشکده علوم‌انسانی و مطالعات‌ فرهنگی، نویسنده و پژوهشگر زرتشتی در نشست علمی برخط (:آنلا...

بارگذاری نوشتار بیشتر