لوگو امرداد

دیو

بررسی دیو در شاهنامه

در دنیای ایران باستان موجودات شر به‌طور کلی «یاتو» نامیده می‌شدند. این‌ها ساحران و جادوگرا...

بارگذاری نوشتار بیشتر