لوگو امرداد

دیگان

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد، سومین جشن دیگان را گرامی داشت. آوای نیایش و گات‌هاخوانی آراد مالی، آغازگر جشن دیگا...

به فرخندگی هفدهم دی ماه

سه روزِ گرامی و پُر فَرّ و شور به ماهِ دیِ خوب و پُر مهر و سور   بنامَندشان نیکْ ایرانیان کهنْ «جشنِ دیگان...

همزمان با روز دی‌بدین و جشن دیگان

برخی از عددها به خاطر بار مینوی که دارند مقدس شمرده می‌شوند: عدد 1 (یکتایی اهورامزدا)، عدد 3 (اندیشه نیک، گفتارن...

گزارش تصویری؛

هم‌زمان با روز دی‌به‌مهر و دی‌ماه، جشن دیگان در خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد. این ب...

دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم، همزمان با روز اورمزد و دی‌ماه از گاه‌شمار زرتشتی، دیگان را جشن گرفتند.&nbs...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد