لوگو امرداد

روز جهانی موزه

به بهانه‌ی 28 اردیبهشت ماه‌:

بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه هر سال، هم‌زمان با «روز جهانی موزه» است. شورای فراملی موزه‌ی یونسکو (وابسته به سازمان ملل متح...

نماد تهران در سایه‌ی کرونا

برج آزادی یا برج شهیاد که از نمادهای ملی ایران و نماد شکوهمند شهر تهران به‌شمار می‌آید در حالی 50 ساله می‌شود که در پ...

انجمن مهرگان روز جهانی موزه‌ها را پاس داشت

هموندان انجمن مهرگان شیراز همزمان با روز جهانی موزه ها، بامداد آدینه بیست و هشتم َردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی، از م...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد