لوگو امرداد

روز فردوسی

بنیاد فرهنگی دکتر فرهود با برپایی آیینی با عنوان «بزرگداشت فرزانه توس، فردوسی» روز فردوسی و پاسداشت زبان فارسی را گرا...

به فراخور روز گرامیداشت خدای سخن فارسی، فردوسی بزرگ، گروه گستران فرهنگ ایرانشهری برنامه‌ای را دانشگاه کپیلانو  ونکوور...

موسسه‌ی پالیز فرهنگ و فرزانگی برگزار می‌کند:

موسسه‌ی پالیز فرهنگ و فرزانگی (کاشان) نوزدهمین آیین بزرگداشت فردوسی بزرگ را برگزار می‌کند. دکتر صبا پژمان‌فر، دکتر زا...

بارگذاری نوشتار بیشتر