تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر

گذری در کوچه‌های روستای زرتشتی‌نشین مزرعه‌کلانتر

کوبه‌ای بر در هزار رمز و راز مزرا

مزرعه كلانتر میبد، روستایی با دیرینگی به جا مانده از روزگار صفویه، یکی از روستاهای هدف گردشگری استان يزد به شمار می‌رود…