لوگو امرداد

روستای چم

«توفان چم» در خانه‌های روستایی ایران

عکس زریر نجمی عکاس زرتشتی و از عکاسان «امرداد» در نمایشگاه دومین مسابقه عکس خانه‌های روستایی به نمای...

گروه دوست‌داران چم، پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۵ خورشیدی گهنباری را برای همدلی اهالی روستای چم برگزار کردند. این...

بارگذاری نوشتار بیشتر