لوگو امرداد

زادروز اشوزرتشت

خجسته جشن زادروز اشو زرتشت در روز ششم فروردین ماه سال 1402 پس از سه‌سال درنگ به­­‌شوند کرونا، امسال به‌گونه‌ی حضوری ب...

جشن زادروز و به پیامبری‌رسیدن اشوزرتشت در موزه‌ی اسناد و نسخ خطی «مهربان پولاد» یزد برگزار شد. آیین گهنبارخوانی و تاز...

پس از دو سال وقفه

پس از دو سال وقفه، جشن به پیامبری‌رسیدن و زادروز اشو زرتشت در فضای باز مجموعه دینی، فرهنگی و ورزشی زرتشتیان شیراز حضو...

انجمن زرتشتیان کسنویه جشن زادروز اشوزرتشت مهر اسپنتمان را با باشندگی همکیشان در «درمهر» برگزار کرد. زرتشتیان کسنویه ب...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد به مناسبت شادباش زادروز یگانه پیام‌آور راستی اشوزرتشت اسپنتمان ، آیین آفرینگان‌خوانی برگزار ...

آیین گهنبارخوانی و کهن آیین شاباش به خجستگی زادروز اشو زرتشت با هماهنگی انجمن زرتشتیان کوچه بیوک یزد برگزار شد. آیین ...

به مناسبت فرخنده زادروز اشو زرتشت، آیین جَشَن‌خوانی با نیک‌اندیشی خانواده‌ی روانشاد شهریار خدایاری در سازمان و باشگاه...

انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر، خجسته زادروز اشو زرتشت، یگانه پیامبر ایرانی را گرامی داشت. جشن زادروز اشو زرتشت و به پیا...

کهن آیین شاباش همزمان با جشن زادروز اشو زرتشت و به پیامبری رسیدن نخستین پیام‌آور یکتاپرستی با هماهنگی انجمن زرتشتیان ...

جشن زادروز اشوزرتشت، پیام‌آور آریایی و آیین شاباش با هماهنگی انجمن زرتشتیان اله‌آباد برگزار شد. به فرخندگی زادروز اشو...

بارگذاری نوشتار بیشتر