لوگو امرداد

زاگرس

این پست تکمیل می‌شود

شمار آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران، از اندازه گذشته است و دیگر نمی‌توان خوش‌باورانه آن‌ را در شمار «بلایای طبیعی» برشمرد...

مشارکت همگانی در سرزندگی و نشاط جنگل‌های زاگرس خون بهای «البرز زارعی» دوست‌دار زیست‌بومی‌س است که برای نجات درختان زا...

اعتراض سمن‌های خوزستان به آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس

آتش‌سوزی ۹ روزه در جنگل‌های بلوط گستره‌ی حفاظت‌شده‌ی شیمبار شهرستان اندیکا در شمال خاوری (:شرق) خوزستان، اعتراض انجمن...

در یک ‌ماه و نیم گذشته

در چند ماه گذشته جنگل‌ها و مراتع کشور بارها و بارها طعمه آتش‌سوزی شده‌ و خسارت‌های زیادی دیده‌اند. آتش‌سوزی‌های امسال...

با فریاد «دریغ است ایران که ویران شود»

البرز زارعی روز دوازدهم خردادماه 1398 خورشیدی برای خاموش کردن شعله‌هایی که به جان بلوط‌های زاگرس افتاده بود، داوطلبان...

آینده‌ی جنگل‌های سوخته‌ی زاگرس چه می‌شود؟

روزهاست که جنگل‌های سخاوتمند زاگرس با بلوط‌های استوارش که ایستاده می‌سوزند، با آتش بی‌خردی و ندانم‌کاری دست به گریبان...

منطقه حفاظت‌شده‌ی «خاییز» در آتش می‌سوزد

در پی آتش‌سوزی گسترده‌ی در جنگل‌های زاگرس و درگیر شدن بخش‌های بسیاری از این گستره، اینک آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده‌ی «خ...

بارگذاری نوشتار بیشتر