تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

زاگرس

با فریاد «دریغ است ایران که ویران شود»

البرز برای نجات زاگرس جان سپرد

البرز زارعی روز دوازدهم خردادماه 1398 خورشیدی برای خاموش کردن شعله‌هایی که به جان بلوط‌های زاگرس افتاده بود، داوطلبانه…
منطقه حفاظت‌شده‌ی «خاییز» در آتش می‌سوزد

دست خالی به جنگ آتش می‌رویم

در پی آتش‌سوزی گسترده‌ی در جنگل‌های زاگرس و درگیر شدن بخش‌های بسیاری از این گستره، اینک آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده‌ی…