لوگو امرداد

زرتشتیان بحرین

 زرتشتیان بحرین آغاز سال 1386 یزدگردی را جشن گرفتند. مهاجرت زرتشتیان به کشور بحرین از سال 1311 خورشیدی آغاز شد. ...

بارگذاری نوشتار بیشتر